Pozew o rozwód. W Krajach europejskich zwiększa się liczba rozbitych małżeństw

Pozew o rozwód z orzekaniem o winie to niekiedy jedyne sensowne rozwiązanie aby zakończyć nieudany związek małżeński. Sąd może orzec rozwód w sprawy kiedy nastąpił trwały jak i również zupełny rozpad małżeństwa. Określa to, że nie współwystępują żadne przesłanki, które wskazywały by na tek krok, że mąż i żona wrócą jeszcze w przyszłości do wspólnego życia. Po tym względzie rozwód odróżnia się od separacji w którym miejscu taka nadzieja jeszcze występuje. Dodatkowo brane są takie płaszczyzny pożycia jak kontakty fizyczne między małżonkami, płaszczyzna ekonomiczno finansowa czyli wspólne prowadzenie gospodarstwa domowego i łożenie na potrzeby bliskich. Do tego dochodzi więź emocjonalna, która przejawia się we wspólnym spędzaniu niezaplanowanego czasu, wychowanie dzieci. Ponadto jeżeli w rodzinie jest małoletni to sąd zbada czy przez rozwód nie ucierpi jego dobro.

Klasycznym przykładem w jakim składany jest pozew o rozwód z orzekaniem o winie jest sytuacja w jakiej jeden ze współmałżonków posiada nałogi, które wielce negatywnie wpływają na żywot wspólnoty rodzinnej. Np. opilstwo to poważny problem w wielu polskich rodzinach. Małżonek (najczęściej osobą pijącą wydaje się mąż choć nie zawsze) doprowadza do awantur, używa przemoc względem drugiego małżonka i nie dokłada się do wspólnego budżetu. Czasami przeszkodą nie do przeskoczenia w małżeństwa jest także hazard, który pogrąża równie mocno kliknij po wiecej informacji jak pijaństwo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *