Pozew o rozwód. Przegrana w relacjach i zaczątek nowego życia

Pozew o rozwód jest bardzo często nazywany wnioskiem o rozwód aczkolwiek nie jest to właściwe. Specyfika pozwu polega w tym, że mamy aż do czynienia z dwoma stronami o sprzecznych zazwyczaj romansach. Mówi zatem o osobie, która składa pozew jest to powód i pozostała strona pozwany. W wypadku sprawy rozwodowej są to małżonkowie. Jednak należy wspominać, że rozwód jest możliwy tylko w przypadku kiedy nastąpił trwały i kompletny rozkład pożycia małżeńskiego. Przesłanką wyłączającą możliwość orzeczenia rozwodu jest również sytuacja po której miało by ucierpieć dobro małoletniego, którego strony www są rodzicami. Zakładając jednak, że nie ma tej przesłanki to rozwód jak w największym stopniu może zostać orzeczony za pośrednictwem sąd.

Pozew o rozwód składany wydaje się do sądu okręgowego właściwego miejscowo dla ostatniego miejsca zamieszkania małżonków. W tzw. petitum, pierwszej części pozwu wskazujemy nasze żądania. Najczęściej jest to postulat zadania małżeństwa z orzekaniem na temat winie bądź tego wyjąwszy orzekania o winie. Wskazujemy również w jakim urzędzie stanu cywilnego nasze małżeństwo zostało zawarte. Piszemy jakie jest nasze stanowisko dotyczących władzy rodzicielskiej względem małoletnich jeżeli jesteśmy rodzicem. Przy dalszej kolejności jest to żądanie zasądzenia kosztów sądowych na naszą rzecz. Opisujemy żądanie wezwania na rozprawę świadków wraz z podaniem ich pozew rozwodowy bez orzekania o winie dokładnych adresów. Sporządzamy pozbawiające sił i energii uzasadnienie aby nasz pozew o rozwód zyskał akceptację ze witryny sądu. Wskazujemy wszystkie dowody i załączniki. Składamy własnoręczny podpis.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *